Menu

Какво представлява медиацията

0 Comments


Какво представлява медиацията

1.Какво е Медиация? 2.Как Може да ми Помогне Медиацията? 3.Има ли Почва в България? Има ли Медиатори в София?

Какво представлява медиацията 1.Какво е Медиация? 2.Как Може да ми Помогне Медиацията? 3.Има ли Почва в България? Има ли Медиатори в София?

Медиацията е доброволна процедура за извънсъдебно разрешаване на спорове, при която медиатор, подпомага спорещите страни сами и по своя воля да постигнат споразумение изгодно и за двете страни.


Ивеста пропъртис-правно обслужване, медиация, недвижими имоти

Център по медиация Ивеста

 

1 thought on “Какво представлява медиацията”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *