bgenru

Правна кантора Ивеста

Ивеста консулт

IVESTA SPORT

IVESTA INTERIOR

Lawyer Daniela Golemanova

Vladislav Dechev Architect

Сдружение Брокери на Имоти

TYXO

Web Counter

Geo visite

Histats

недвижими имоти

Ако сте решили да КУПУВАТЕ недвижим имот и сте избрали Агенция „Ивеста” ние можем:

• Да ви консултираме относно търсенето, предлагането и цените на недвижими имоти, към които проявявате интерес;

•Да ви предоставим оферти съобразно характеристиките на търсения от вас недвижим имот;

• Да осигурим оглед на избрания от вас недвижим имот;

• Да прегледаме всички документи относно собствеността на недвижимия имот;

• Да проверим липсата или наличието на вещни тежести върху недвижимия имот;

• Да изготвим предварителен договор за покупко-продажба на недвижимия имот съобразно спецификата на предстоящата сделка и да ви съдействаме при подписването на договора;

• Да ви консултираме относно възможности за кредитиране и да ви окажем  съдействие за банков ипотечен или потребителски  кредит, в случай, че ви е необходим;

• Да подготвим всички необходими документи за нотариалното производство, включително проект на нотариален акт и пълномощни,  и да насрочим ден и час за нотариалното извършване на нотариалния акт за покупко-продажба на недвижимия имот при избран от вас нотариус. В случай,че нямате избран нотариус, можем да насрочим сделката при някои от нотариусите, с  които представляваната от нас Агенция работи.

След като придобиете правото на собственост на недвижимия имот можете да се възползвате от опита и професионализма на архитектите, строителните инженери и строителните специалисти, с които Агенция „Ивеста” работи за извършване на довършителни работи в закупения от вас недвижим имот, изработването,визуализирането и реализирането на архитектурен проект за вътрешен дизайн за пространствените решения в закупения от вас недвижим имот, или изготвянето на идеен проект за застрояване на недвижимия имот.

Ако сте ПРОДАВАЧ на недвижим имот и сте избрали да ПРОДАДЕТЕ  вашия имот, ползвайки посредничеството на Агенция „Ивеста”, ние можем:

• Да рекламираме предлагания от вас недвижим имот, вкл. и чрез публикуване на обява на уеб сайта  на Агенция „Ивеста” ;

• Да осигурим огледи за потенциални купувачи  на предлагания от вас недвижим имот в удобно за вас време;

•    Да изготвим предварителен договор за покупко-продажба на недвижимия имот съобразно спецификата на предстоящата сделка и да ви съдействаме при подписването на договора;

•   Да подготвим всички необходими документи за нотариалното производство, включително проект на нотариален акт и пълномощни,  и да насрочим ден и час за нотариалното извършване на нотариалния акт за покупко-продажба на недвижимия имот при нотариус.

Възнагражденията, които Агенция „Ивеста” получава за извършваните от нея посреднически и консултантски имоти се договорят индивидуално с всеки от клиентите – купувач или продавач, в зависимост от обема на извършените услуги .