Ивеста консулт

Работим в услуга на нашите клиенти

Месец: януари 2018

Извънсъдебно разрешаване на спорове

Извънсъдебно разрешаване на спорове Как става извънсъдебното разрешаване на спор? Кой може да го направи? При кой да отида? Извънсъдебното разрешаване на спор става чрез медиация. Тя е способ за доброволно разрешаване на спорове, при който страните се подпомагат от трето, неутрално и безпристрастно лице – медиатор, за постигане на взаимно приемливо споразумение. Българският Гражданско-процесуален […]

23/01/2018