bgenru

Правна кантора Ивеста

Ивеста консулт

IVESTA SPORT

IVESTA INTERIOR

Lawyer Daniela Golemanova

Vladislav Dechev Architect

Сдружение Брокери на Имоти

TYXO

Web Counter

Geo visite

Histats

4. Селски имоти

Парцел в с.Волуяк

CCI11022015_0001 CCI11022015Поземлен имот, с площ от 10 198 кв.м, разположен в землището на с. Волуяк, област Столична, област София (столица). Имотът се намира м.Локвата и съгласно новият Общ устройствен план на София попада в две устройствени зони – по-малката южна част е в смесена многофункционална устройствена зона /Смф2/ и северната част на имота е в земеделска зона. Териториите са с многофункционално предназначение за обществено обслужване,търговия, безвредни производства, жилища, спорт и атракции, и др.допълващи функции, без да се допускат обекти за дейности с вредни отделяния и влияния. Предвидени параметри на застрояване са плътност – 40%, кинт -1,2 и минимална озеленена площ – 40% като 50% от озеленената площ може да бъде с висока дървесна растителност. В земеделската зона, без промяна на предназначението на земеделската земя, се допуска застрояване с ползването им. В този имот се допуска строеж на едноетажни стопански постройки и съоръжения с площ до 70 кв.м, както и може да се определи застроен двор, който не може да надхвърля 20% от площта на имота с изграждане на стопански, складови, селскостопански сгради, жилищни сгради за стопаните и работещите, инженерни мрежи и съоръжения за благоустрояването на имота.
Офертна цена: 305 940 €

Парцел в с.Волуяк

CCI11022015_0002Земеделски имот, с площ от 14 187 кв.м, разположен в землището на с. Волуяк, м. Влашка река. Липсата на ограничения в имота и местонахождението му на границата на на регулацията в землището са предпоставки за промяна предназначението на имота и за строителство на многофункционални сгради, възможност за строителство и без промяна на предназначението за нуждите на експлоатация на самия поземлен имот като земеделски. В близост има ток и вода.
Офертна цена: 411 423 €