Ивеста консулт

Работим в услуга на нашите клиенти

Категория: Услуги

Извънсъдебно разрешаване на спорове

Извънсъдебно разрешаване на спорове Как става извънсъдебното разрешаване на спор? Кой може да го направи? При кой да отида? Извънсъдебното разрешаване на спор става чрез медиация. Тя е способ за доброволно разрешаване на спорове, при който страните се подпомагат от трето, неутрално и безпристрастно лице – медиатор, за постигане на взаимно приемливо споразумение. Българският Гражданско-процесуален […]

23/01/2018

Цени и такси при медиацията

Цени и такси при медиацията 1.Такси, Цени и Възнаграждения при Медиацията? 2.Какви са Цените в Център за Медиация ИВЕСТА? 3. Колко ще ми Струва Процедура по Медиация? Цени и такси при медиацията 1. Страните, участващи в процедурата по медиация към център СОФИЯ, заплащат регистрационна такса и възнаграждение на медиатора (медиаторите). 2. Страната или страните, подаващи […]

15/12/2017

Предпоставки за успешна медиация

Предпоставки за успешна медиация 1.Какво Трябва да Знаем при Започване на Медиация? 2. Предпоставки за да Бъде Успешна Една Медиация? 3. Трябва ли да Бъда в София за да се Срещна с Медиатора? Позитивно мислене. Започнете медиацията с очакването, че тя ще приключи с взаимноприемливо споразумение. Активно слушане. Изслушвайте другата страната и бъдете гъвкави в […]

15/12/2017

Започване на процедура по медиация

Започване на процедура по медиация 1.Как се Започва Процедура по Медиация? 2.Някой Ходил ли е при Медиатор? 3.Споделете Впечатленията си? Има ли Добър Медиатор в София към Който да се Обърна? Започване на процедура по медиация Медиацията е процедура, която може да се приложи във всяка фаза на даден спор. Препоръчително е процедурата да започне […]

15/12/2017

Ролята на медиатора в медиацията

Ролята на медиатора в медиацията 1.Каква е Ролята на Медиатора? 2.Защо Трябва да се Срещна с Медиатор? 3. Как ще ме Улесни Медиатора? 4. Може ли да ми Препоръчате Добър Медиатор? Ролята на медиатора в медиацията Медиаторът представя процедурата и правилата, които страните се договарят, че ще следват. Медиаторът изслушва гледните точки и изявленията на […]

15/12/2017

Какви са предимствата на медиацията

Какви са предимствата на медиацията 1.Какви са Предимствата на Медиацията? 2.Мога ли да Избегна Дело чрез Медиация? 2.Какво ще ми Спести Медиацията? 3. Колко ще ми Струва? Страните определят своите интереси и приоритети, и имат възможност да контролират резултата от процедурата като запазват взаимоотношенията по между си. От изключителна важност е, че чрез медиацията се […]

15/12/2017

Какво представлява медиацията

Какво представлява медиацията 1.Какво е Медиация? 2.Как Може да ми Помогне Медиацията? 3.Има ли Почва в България? Има ли Медиатори в София? Медиацията е доброволна процедура за извънсъдебно разрешаване на спорове, при която медиатор, подпомага спорещите страни сами и по своя воля да постигнат споразумение изгодно и за двете страни. Ивеста пропъртис-правно обслужване, медиация, недвижими […]

15/12/2017

Център по медиация Ивеста

Център по медиация Ивеста 1.Къде да Намеря Център по Медиация в София? 2.Има ли Някъде в София Център по Медиация? 3.Някой Може ли да ми Препоръча Център по Медиация и Медиатор в София?     Създаден през м.май 2012 г. от Даниела Големанова – сертифициран медиатор, с професионален опит в областта на търговската, семейната и […]

15/12/2017

Цени и тарифи за правни услуги

Цени и тарифи за правни услуги Цените за правни устни и писмени консултации, участие в преговори, снабдяване с документи, изготвяне на договори и процесуално представителство по дела пред български съдилища се определят съобразно правната и фактическа сложност на всеки отделен случай и обема на възложената работа.Цените на адвокатските и правни услуги не могат да бъдат […]

15/12/2017

Адвокат по изпълнително производство

Адвокат по изпълнително производство 1. Как се започва Изпълнителното Производство? 2. Кога се образува Изпълнително Дело? 3. Има ли Давност вече започналото Изпълнително Дело? 4. Какво Трябва да Знаем за тях и Защо Ви е Нужен Адвокат? 5. През какви фази минава изпълнителното производство? І. Как и Защо се Образува Изпълнително Дело? Изпълнителното производство е […]

15/12/2017