Архив на категория: Услуги

Адвокат по семейно и наследствено право

1.Адвокат по Семейно и Наследствено Право, Къде да Намеря в София? 2. Кой Юрист и Как Може да ми Помогне? 3.Имам Нужда от Адвокат за Развод? 4.Предбрачен Договор? 5.Издръжка? 6.Бракоразводен Адвокат в София?

правно,обслужване,медиация,недвижими,имоти,търговско,корпоративно,семейно,банково,гражданско,наследствено,трудово,вещно,облигационно,застрахователно,административно,абонаментно,тарифи,цена,добър,адвокат,софия,изпълнително,дело,медиация,недвижими,имоти,агенция,договор,сключване,консултация,препоръчайте,ми,към,кой,център,кантора,английски,португалски,език,чужди,чужденци,гражданство,съдействие,изготвяне,становище,молба,жалба,бракоразводен,развод,взаимно,съгласие,извънсъдебно,разрешаване,спор,чрез,
 Адвокат по семейно и наследствено право в СофияСемейното право е тази област от закона, която се занимава с въпросите на семейството и домашните отношения:

същност на брака, граждански съюз, домашно съжителство (или както у нас е известно – фактическо съжителство)
въпроси възникващи по време на брака, включително осиновяване, насилие върху брачния партньор, легитимност, аборт, насилие върху деца.
прекратяване на отношението и спомагащи въпроси като развод, анулиране, решение на въпроси върху собствености, издръжка и отговорност върху децата

Правна кантора Ивеста Консулт може да ви консултира
в областта на семейните и наследствените правоотношения, поставяне под запрещение, промяна на име, развод, родителски права над деца, определяне, прекратяване, увеличаване или намаляване на издръжка, установяване или оспорване на произход и  бащинство, защита на правата на децата, първоначално установяване или промяна на режима на имуществени отношения между съпрузите по време на брака – съпружеска имуществена общност (СИО) или режим на разделност, изготвяне на брачни договори, разводи – по взаимно съгласие или по исков ред; делба на имущество, изготвяне на завещания, наследяване по закон и завещание, делби – доброволна делба или по съдебен ред. Както и да ви запознае с всички актуални изменения на Семейния Кодекс.


Ивеста пропъртис-правно обслужване, медиация, недвижими имоти

Адвокат по гражданско право

1.Към Кой Адвокат по Гражданско Право в София да се Обърна? 2.Препоръчайте ми Добър Адвокат! 3.Имам Нужда от Адвокат за Гражданско Дело?

1.Към Кой Адвокат по Гражданско Право в София да се Обърна? 2.Препоръчайте ми Добър Адвокат! 3.Имам Нужда от Адвокат за Гражданско Дело?

Адвокат по гражданско право

1.Към Кой Адвокат по Гражданско Право в София да се Обърна? 2.Препоръчайте ми Добър Адвокат! 3.Имам Нужда от Адвокат 1.Към Кой Адвокат по Гражданско Право в София да се Обърна? 2.Препоръчайте ми Добър Адвокат! 3.Имам Нужда от Адвокат за Гражданско Дело? 4.Търся Добър Адвокат в София?

Имам нужда от адвокат по граждаско право? Към кой да се обърна в София?

Ако се нуждаете от компетентна правна защита на вашите права и законни интереси и търсите добър адвокат в София по гражданско право или процесуален представител в региона може да разчитате на професионалистите в Ивеста Консулт .

Как да избера подходящ адвокат в София? Може ли да ми препоръчате добър юрист в София, който да защити моите права? Колко ще ми струва да наема адвокат?
Все въпроси, които си задаваме преди да се обърнем към даден професионалист или тръгнем да търсим такъв в интернет пространството. В тази статия ще се опитаме да обърнем внимание на услугите, които ние предлагаме. Цените в повечето случаи са минималните определени за това от закона. Ето и повечето правни консултации и услуги, които ние предоставяме на своите клиенти в гр.София и областта:
– Гражданско-правни въпроси,
– Изготвяне проекти на нотариални актове, както и различни видове пълномощни,
– Оформяне текстове на удостоверения, на нотариални покани и други видове покани за доброволно изпълнение на задължения,
– Работим съвместно с нотариални кантори и оказваме съдействие и представителство на своите клиенти в сделки и охранителни процеси пред нотариус;
– Даваме правни консултации при сключването на различни видове сделки и изготвяне на договори;
– Подготвяме документите и осигураваме тяхното представяне в Търговския регистър при регистрация, преобразуване и прекратяване на търговски дружества, еднолични търговци, кооперации, както и на граждански дружества и юридически лица с нестопанска цел – фондации, сдружения, партии пред съответния съд;
– Осигуряваме абонаментно правно обслужване на корпоративни клиенти и физически лица;
– Предоставяме консултации в изпълнителното производство по изваждане на изпълнителен лист и заповедното производство;
– Осигуряваме процесуално представителство пред съда по искови производства пред всички инстанции и арбитраж и правна защита в производството по принудително изпълнение.


Ивеста пропъртис-правно обслужване, медиация, недвижими имоти

За Ивеста ЕООД

 

Ивеста ЕООД е създадено през 2007г. Дружеството е  със седалище и адрес на управление в гр.София. Предмета на дейност на нашето дружество се развива в няколко насоки:

Ивеста имоти

www.ivesta-bg.com  – Ивеста пропъртис е утвърдена Агенция за недвижими имоти . Работните европейски езици на нашата агенция са български, английски, руски, испански и португалски език. В областта на недвижимите имоти амбициите на нашата фирма са насочени към:

Подпомагане в осигуряването на добри възможности както за закупуване на имоти с цел инвестиция в София и ваканционните курорти, така и за живеене и развитие на места за селски туризъм. Нашата цел е да развиваме добър бизнес на пазара на недвижимите имоти, на който ние работим.

Да предложим на нашите  клиенти комплексно обслужване при закупуването им. Ние можем да ви помогнем по отношение на всички необходими действия свързани със сделките с недвижими имоти, включително покупка, продажба, инвестиране, правно консултиране, управление на имоти, изготвяне на интериорни и архитектурни проекти и строително-ремонтни дейности.

Правна кантора Ивеста

www.ivesta-consult.com  може да Ви изготви всякакъв вид граждански и търговски договори, които са ви необходими; Подготовка на документи и изготвяне на проекти на нотариални актове за нотариално производство за всички видове сделки;Осъществяване на правно обслужване, правно консултиране и представителство на физически и юридически лица при водене на търговски преговори. Регистрация на търговски дружества със седалище и адрес на управление в Република България. Вие получавате компетентна посредническа услуга и правно обслужване по време на целия процес на закупуване на недвижими имоти в България.  Съвети,препоръки,консултации, проверка на имота във връзка със собствеността и липсата или наличие на задължения на собственика, изготвяне на всички необходими договори, пълномощни, декларации и др.

Ивеста спорт

www.ivesta-sport.com е лидер в търговията с: професионални спортни настилки и спортно оборудване. Луксозни нистилки за фитнес, подови настилки, аеробика, йога, спортни зали, спортни игрища, терени, луксозни спортни настилки. Изкуствена трева, татами, настилки за футбол, линолеум, мултиспорт, хандбал, баскетбол, волейбол, лекоатлетически писти, тенис корт, физкултурен салон, външни спортни настилки, вътрешни спортни настилки, баскетболни кошове, футболни врати, професионални спортни електронни табла, саморазливни настилки, акрилни настилки и др.

Ивеста интериор 

www.ivesta-interior.com е лидер в търговията с:  подови настилки, каучукови настилки за болници,  луксозни винилови настилки, антибактериални PVC настилки, хомогенни, хетерогенни, настилки за детски градини и училища, изкуствена трева за озеленяване, мокети и мокетени плочи, безопасни винилови настилки, декинг, сайдинг, стенни облицовки, фасадни облицовки, луксозни кожени настилки на плочи, входни външни и вътрешни изтривалки, съоръжения за детски площадки и градини,  електронни табла, саморазливни настилки, акрилни настилки и др.

 

 

 

Добре дошли при нас!