Ивеста консулт

Работим в услуга на нашите клиенти

Абонаментно правно обслужване

1.Какво Представлява Абонаментно Правно Обслужване? 2.Къде да Намеря Адвокат в София? 3.Колко Струва Правното Обслужване? Абонаментно правно обслужване Когато решим да наемаме адвокат най-често задаваните въпроси са: 1. Какво представлява абонаментно правно обслужване? Абонаментното правно обслужване е форма на обслужване, при която за определен период от време (отчетен период) се предоставят всички необходими за нормалното […]

15/12/2017

Адвокат по административно право в София

Адвокат по административно право в София 1.Какво е Административно Право? 2.Имам Проблем и Търся Адвокат? 3.Към Кой да се Обърна за Помощ? 4.Ще ми Препоръчате ли Добър Адвокат в София? Адвокат по административно право в София Адвокатската ни практика е насочена към обслужване на клиенти в областта на административното право и административния процес. Защитавам клиентите […]

15/12/2017

Адвокат по банково право в София

Адвокат по банково право в София 1.Защо ми Трябва Адвокат по Банково Право? 2.Как мога да Намеря Добър Адвокат в София? 3.Кой Адвокат Може да ми Помогне ? 4.Имам Проблем с Кредит или Ипотека и Търся Адвокат? Адвокат по банково право в София • Консултации и правно становище при сключване на всички видове договори за […]

15/12/2017

Адвокат по застрахователно право в София

1.Какво е Застрахователно Право? 2.Къде Мога да Намеря Адвокат, Специалист по Застрахователни Дела? 3. Имам Проблем със Застраховката? Мога ли да Съдя Застрахователната Компания и Как? Много често застрахователните компании отказват изплащането на застрахователни обезщетения по различните видове застраховки автокаско, гражданска отговорност, живот, имуществено застраховане и други. В практиката застрахователите много често използват незнанието на […]

15/12/2017

Адвокат по търговско право в София

1.Какво е Търговско Право? 2.Имам ли Нужда от Адвокат по Търговско Право за Моята Фирма или Дружество? 3.Някой Може ли да ми Препоръча Адвокат в София? Колко ще ми Струва?   Адвокат по търговско право в София – Регистрация, преобразуване и прекратяване на търговски дружества и еднолични търговци, подготовка на документи и представителство пред Търговския […]

15/12/2017

Адвокат по облигационно право в София

1.Какво да Разбирам под Облигационно Право? 2.Какво Включва Облигационното Право? 3.Къде да Намеря Адвокат по Облигационно Право? 4.Има ли Връзка между Облигационно Право и Гражданско Право? Адвокат по облигационно право в София Какво да разбирам под облигационно право? Какво включват облигационните отношения? Къде да намеря адвокат по облигационно право? Има ли връзка между облигационно право […]

15/12/2017

Адвокат по вещно право в София

1.Какво е Вещно Право? 2.Защо ми е Адвокат и Къде да Намеря в София Добър Юрист? 3.Имам Нужда от Правна Помощ? 4.Към Кой Адвокат да се Обърна за Помощ? Вещното право е субективно гражданско право, чийто обект се явяват вещите. Вещното право е клон на гражданското право. Правата по повод на вещта се разделя на […]

15/12/2017

Адвокат по трудово право в София

1.Адвокат по Трудово Право в София? 2.Моля Препоръчайте ми Юрист! 3.Имам Проблем с Работодателя? 4. Имам да Получавам Заплати? 5.Мога ли да Съдя Работодателя си за Неправомерно или Дисциплинарно Уволнение? Трудово право e отрасъл на правото, занимаващ се с трудовите правоотношения. То съдържа и корпус от закони – трудово законодателство. Трудово право урежда правоотношенията между […]

15/12/2017

Адвокат по семейно и наследствено право

1.Адвокат по Семейно и Наследствено Право, Къде да Намеря в София? 2. Кой Юрист и Как Може да ми Помогне? 3.Имам Нужда от Адвокат за Развод? 4.Предбрачен Договор? 5.Издръжка? 6.Бракоразводен Адвокат в София?  Адвокат по семейно и наследствено право в София Семейното право е тази област от закона, която се занимава с въпросите на семейството […]

15/12/2017

Адвокат по гражданско право

Адвокат по гражданско право 1.Към Кой Адвокат по Гражданско Право в София да се Обърна? 2.Препоръчайте ми Добър Адвокат! 3.Имам Нужда от Адвокат 1.Към Кой Адвокат по Гражданско Право в София да се Обърна? 2.Препоръчайте ми Добър Адвокат! 3.Имам Нужда от Адвокат за Гражданско Дело? 4.Търся Добър Адвокат в София? Имам нужда от адвокат по […]

15/12/2017