Лични карти и паспорти с чип – най­-късно до края на 2019­ година

Въвежда се временна лична карта за обвиняеми и подсъдими.

С промените в Закона за българските лични документи е предвидено ново поколение лични документи.

Още през 2016 г. са предприети действия за подготовка на условията за т.нар. централизирана персонализация на българските лични документи.

През септември 2017 МС одобри този централизиран модел.

В момента на 30 места се персонализират всички видове български лични документи ­ паспорт, лична карта и свидетелство за управление на МПС.

Такова централизирано персонализиране на документи за самоличност се препоръчва в документи на Международната организация за гражданската авиация (ICAO).

В изискванията на Международната организация за стандарти (ISO) и в редица актове на ЕС.

В тези документи се препоръчва като най­-ефективен метод за издаване и за защита срещу подправяне на документи за самоличност.

Предвижда се централизирана система за персонализация на българските документи с децентрализирано приемане на заявленията за издаване и вземане на готовия документ.

С новите лични документи ще може да се преминават граничните проверки на летищата през т.нар. електронни гейтове.

В международния паспорт от 2009 г. има вграден електронен носител с биометрични данни.

С промените в закона отпреди 2 г. се въве възможност електронният носител да е носител на биометрични данни и на електронна идентификация.

От една страна, това ще облекчи пътуването на гражданите, ще може да ги идентифицира лесно и сигурно пред граничните органи.

От друга, ще им даде възможност, ползвайки електронната си идентификация, да докажат електронната си самоличност.

А ще могат ли да гласуват с новата си карта? Ето, сега ЦИК иска въвеждането наелектронния идентификатор, за да получат българите възможност да гласуват презкомпютъра си.

Ние ще осигурим националната схема за електронна идентификация.

Но гласуването освен през личните карти би могло да се случи и през друг носител. Когато се обсъждаше Законът за електронната идентификация, имаше идеи това да е здравноосигурителната карта, също с чип, или банкова карта.

Какво включва процедурата по подготовка за издаването на новите документи за самоличност?

Остават 3 вида услуги ­ обикновена, бърза и експресна.

Ще има промяна в експресната, която сега е „до 8 часа“.

Времето на издаване на ще се увеличи „от 12 до 24 часа“, защото готовият документ, трябва да стигне в съответното населено място.

Какво друго ще можем да правим с личната карта? Да ходим на лекар, да ползваме административни услуги?

С картата през електронната идентификация ще могат да се ползват всякакви електронни административни услуги.

В момента българските граждани плащат данъците си през интернет страницата на НАП, като от НАП издават персонален идентификационен код.

Има идея личните карти с електронен носител да се ползват за плащане на данъците и таксите по този начин.

И всякакви други подобни електронни услуги, които държавата предоставя.

Това може сериозно да облекчи административното обслужване.

През март тази година МС одобри идейните проекти на новото поколение български лични документи.

Запазват се трите основни вида ­ личната карта, паспортът и удостоверенията за пребиваване на чужденци.

С новата система ще бъдат издавани три нови вида документи. Сега българският паспорт е документ за пътуване със срок на валидност 5 г.

Предвиждаме алтернативна възможност.

Както личните карти и шофьорските книжки са валидни 10 г., ще има и нов образец за паспорт с валидност до 10 г.

Гражданите ще преценят дали искат 5­-годишен или 10­-годишен паспорт.

В момента паспортът е с 32 страници.

Когато бъде одобрен от МС образецът за 10-­годишен паспорт ­разбира се, след промени в закона, ­очакваме той да е с 48 страници.

Ще има и още два нови вида документи.

Единият е лична карта за пребиваване на служител на НАТО.

Образецът ще бъде подобен на тези, които сега издаваме като документ за пребиваване на гражданин на ЕС.

И нещо, което сигурно също ще предизвика интерес:

Предвижда се издаването на временна карта за самоличност, която ще се издава, когато срещу съответния гражданин има образувано наказателно производство.

Очаква се най­-късно в края на 2019 г. да започне издаването на новите образци документи за самоличност.

Хубаво е да са напомни, че през 2020 г. започва подмяната на издадените през 2010 г. лични карти и свидетелства за управление на МПС

А сегашните документи може ли да си ползваме до края на срока на валидност и едва след това да ги сменяме?

По силата на действащия закон категорично няма задължение документите да бъдат подменяни преди изтичането на срока им за валидност.

Идеята е да се подготви новата система за издаването им и да започне експлоатацията ѝ. И това ще стане точно когато започва пикът на подмяна на документите за самоличност през 2020 г.

Източник Legalworld.bg

Увеличават данъците на старите автомобили

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *