Недвижими имоти

недвижими имоти

English   Português

Ако сте решили да КУПУВАТЕ недвижим имот и сте избрали Ивеста консулт ние можем:

Да ви консултираме

– Относно търсенето, предлагането и цените на недвижими имоти, към които проявявате интерес;

Да ви предоставим оферти

– Съобразно характеристиките на търсения от вас недвижим имот;

Да осигурим оглед

– На избрания от вас недвижим имот;

Да прегледаме

– Всички документи относно собствеността на недвижимия имот;

Да проверим

– За липсата или наличието на вещни тежести върху недвижимия имот;

Да изготвим

Предварителен договор за покупко-продажба на недвижимия имот съобразно спецификата на предстоящата сделка и да ви съдействаме при   подписването на договора;

ДА ВИ КОНСУЛТИРАМЕ

– Относно възможности за кредитиране и да ви окажем  съдействие за банков ипотечен или потребителски  кредит, в случай, че ви е необходим;

 ДА ПОДГОТВИМ

– Всички необходими документи за нотариалното производство, включително проект на нотариален акт и пълномощни,  и да насрочим ден и час за нотариалното извършване на нотариалния акт за покупко-продажба на недвижимия имот при избран от вас нотариус. В случай,че нямате избран нотариус, можем да насрочим сделката при някои от нотариусите, с  които представляваната от нас компания работи.

След като придобиете правото на собственост на недвижимия имот можете да се възползвате от опита и професионализма на архитектите, строителните инженери и строителните специалисти, с които Ивеста консулт работи за извършване на довършителни работи в закупения от вас недвижим имот, изработването,визуализирането и реализирането на архитектурен проект за вътрешен дизайн за пространствените решения в закупения от вас недвижим имот, или изготвянето на идеен проект за застрояване на недвижимия имот.

Ако сте ПРОДАВАЧ на недвижим имот и сте избрали да ПРОДАДЕТЕ  вашия имот, ползвайки посредничеството на Ивеста консулт, ние можем:

• Да рекламираме предлагания от вас недвижим имот, вкл. и чрез публикуване на обяви на специализираните за тази цел уеб сайтове и медии;

• Да осигурим огледи за потенциални купувачи  на предлагания от вас недвижим имот в удобно за вас време;

•    Да изготвим предварителен договор за покупко-продажба на недвижимия имот съобразно спецификата на предстоящата сделка и да ви съдействаме при подписването на договора;

•   Да подготвим всички необходими документи за нотариалното производство, включително проект на нотариален акт и пълномощни,  и да насрочим ден и час за нотариалното извършване на нотариалния акт за покупко-продажба на недвижимия имот при нотариус.

Възнагражденията, които Ивеста консулт получава за извършваните от нея посреднически и консултантски имоти се договорят индивидуално с всеки от клиентите – купувач или продавач, в зависимост от обема на извършените услуги .

ПРАВНИ УСЛУГИ