Архив за етикет: Какво означава медиация

Започване на процедура по медиация

Какво представлява медиацията

English  Português

Какво представлява медиацията

Какво представлява медиацията 1.Какво е Медиация? 2.Как Може да ми Помогне Медиацията? 3.Има ли Почва в България? Има ли Медиатори в София?

Медиацията е доброволна процедура за извънсъдебно разрешаване на спорове, при която медиатор, подпомага спорещите страни сами и по своя воля да постигнат споразумение изгодно и за двете страни.

Център по медиация Ивеста