Архив за етикет: консултации

Правни услуги по време на извънредно положение

Правна кантора Ивеста Консулт и адвокат Даниела Големанова продължават своята работа в условията на установеното Извънредно положение на територията на Репулика България, като се съобразяват изцяло с въведените извънредни мерки в борбата срещу разпространението на коронавируса. С оглед пълното спазване на въведените ограничения, както и препоръките на Националния оперативен щаб за ограничаването на физическите контакти и общуване между хората и излизането извън домовете ни, адвокатите от правна кантора Ивеста Консулт продължават предоставянето на правни консултации и правни услуги за своите клиенти чрез имейл, телефон и видео връзка. Тези дигитални начини на контактуване заменят консултациите на адвоката с всеки клиентна място в кантората. Видео консултациите и конферентните връзки ще бъдат извършвани по предварителна уговорка след предварително уговорен час на телефоните на кантората, като по избор на клиента могат да се предоставят чрез приложенията Skype, Viber,WhatsApp илиMessenger. Плащането на адвокатската услуга ще се извършва по банков път по предоставена от адвокатската кантора банкова сметка.Цените на предоставяните услуги са съобразени с Наредба 1 от 09.07.2007г. за размера на минималните адвокатски възнаграждения. Обхватът на предоставяните правни консултации и правни услуги включва както мерките по Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020г., така и казуси в областта на гражданското, семейното, наследственото, трудовото, търговското, вещното и административното плаво, както и процесуално представителство по граждански, изпълнителни и административни дела.

Закон за извънредно положение