Добър Адвокат в София

Начало

 начало

English   Português

Адвокат Даниела Големанова

Адвокат Даниела Големанова е завършила специалност “Право” в СУ “Св.Климент Охридски” през 2000г.
Придобива правоспособност след положен изпит пред Министерство на правосъдието – Удостоверение за правоспособност от м.май 2001г.
Декември 2002г.е вписана в адвокатската колегия като правоспособен адвокат.
Участвала е в изготвянето и разработването на редица законопроекти към 41 НС сред които ЗУТ и ЗУЕС.
Специалист по гражданско, вещно, облигационно, търговско, трудово, осигурително, административно, банково и международно частно право.
Процесуално представителство по бракоразводни, трудови, граждански, търговски и административни дела.
Осъществява правно обслужване на български и чуждестранни фирми, абонаментно правно обслужване.
Сертифициран медиатор към министерството на правосъдието от 2011г.
Владее отлично английски и португалски език.

ЗА НАС