Недвижими имоти

ENGLISH     Português

Ако сте КУПУВАЧ на недвижим имот ние можем:
• Да ви консултираме относно търсенето, предлагането и цените на недвижими имоти, към които проявявате интерес;
•Да ви предоставим оферти съобразно характеристиките на търсения от вас недвижим имот;
• Да осигурим оглед на избрания от вас недвижим имот;
• Да прегледаме всички документи относно собствеността на недвижимия имот;
• Да проверим липсата или наличието на вещни тежести върху недвижимия имот;
• Да изготвим предварителен договор за покупко-продажба на недвижимия имот съобразно спецификата на предстоящата сделка и да ви съдействаме при подписването на договора;
• Да ви консултираме относно възможности за кредитиране и да ви окажем  съдействие за банков ипотечен или потребителски  кредит, в случай, че ви е необходим;
• Да подготвим всички необходими документи за нотариалното производство, включително проект на нотариален акт и пълномощни,  и да насрочим ден и час за нотариалното извършване на нотариалния акт за покупко-продажба на недвижимия имот при избран от вас нотариус. В случай,че нямате избран нотариус, можем да насрочим ден и час за сделката при нотариус, с  район на действие съвпадащ с местоположението на избрания от Вас имот за закупуване.
• Да предоставим на новия собственик на недвижим имот изработването, визуализирането и реализирането на архитектурен проект за вътрешен дизайн за пространствените решения в закупения от вас недвижим имот, или изготвянето на идеен проект и архитектурен проект за застрояване на недвижимия имот.

Ако сте ПРОДАВАЧ на недвижим имот ние можем:

•    Да изготвим предварителен договор за покупко-продажба на недвижимия имот съобразно спецификата на предстоящата сделка и да ви съдействаме при подписването на договора;
•   Да подготвим всички необходими документи за нотариалното производство, включително проект на нотариален акт и пълномощни,  и да насрочим ден и час за нотариалното извършване на нотариалния акт за покупко-продажба на недвижимия имот при нотариус.

   Възнагражденията, които се дължат за правните услуги предоставени от нашия екип се определят съгласно действащата Наредба за минималните адвокатски възнаграждения.