Адвокат по застрахователно право в София

ENGLISH     Português

Много често застрахователните компании отказват изплащането на застрахователни обезщетения по различните видове застраховки автокаско, гражданска отговорност, живот, имуществено застраховане и други. В практиката застрахователите много често използват незнанието на хората и разчитат на липсата на финансови възможности за ползване на правна помощ при предявяване на съдебни искове и претенции за получаване на справедливи застрахователни обезщетения. Практиката показва, че почти винаги застрахователните компании намаляват обезщетенията или отказват тяхното изплащане, позовавайки се на формални причини или изтъкват пропуски от страна на правоимащите лица. Самите застрахователни компании изготвят вътрешни експертизи, които са субективни, неточни и некоректни, и се позоват на тях при изплащане на обезщетенията. Но съдебната практика в повечето случаи съобразява своите решения по възникналите съдебни спорове с европейското законодателство съобразно действащите европейски директиви. Тогава на всеки един от нас се налага да търси адвокат, който се занимава със застрахователни дела и застрахователно право. Първите въпроси, които си задаваме са:  Как да Избера Добър Адвокат? Препоръчайте ми Адвокат в София? Някой знае ли Адвокат, който Може да ми бъде Полезен? Нашата Кантора Може да ви Помогне, когато имате Проблем със някоя Застрахователна Компания. Екипът от Адвокати ще ви консултира по всички въпроси и проблеми, които касаят вашия проблем.
Предлагаме на своите клиенти правна защита и следните услуги в областта на застрахователното право за физически и юридически лица  на територията на страната, независимо от мястото на сключване на  застраховката и от мястото където е настъпил инцидента:
– Правно съдействие при изготвяне на писмена претенция за получаване на справедливо обезщетение от застрахователна компания;
– Правно съдействие при изготвяне на писмено възражение до застраховател срещу постановен от него отказ за изплащане на застрахователно обезщетение или на писмено искане за доплащане, в случай на платено от него обезщетение с по-ниска стойност от дължимото по застрахователната полица;
–  Правни консултации и процесуално представителство по съдебни дела срещу застраховател, в случай на възникване на съдебен спор относно дължимостта и справедливостта на застрахователното обезщетение;
– Юридически консултации относно същността на застрахователната полица и относно действията, които можете да предприемете за да получите обезщетение от застрахователна компания при настъпване на застрахователния риск;
– Компетентно правно обслужване по различните видове застраховки –  застраховка Гражданска отговорност , застраховка Каско , застраховка Имущество , застраховка Живот , застраховка Карго , застраховка Злополука , застраховка Трудова злополука.
Нашите Юристи и Адвокати имат натрупан Опит по Ликвидация на Щети, Определяне на Застрахователни Обезщетения и Регресни Искове, Въз основа на натрупания опит и ежедневна практика в областта на застрахователното право нашият екип може да Ви предложи  Компетентни Правни Услуги чрез Правни Консултации и Правна Защита на Вашите интереси и  Представителство пред съответните застрахователни компании, правозащтини и правоохранителни органи, и като Ваши Процесуални Представители по Съдебни Дела със застрахователен характер.