Адвокат по гражданско право

ENGLISH     Português

Имам нужда от адвокат по граждаско право? Към кой да се обърна в София?  

Ако се нуждаете от компетентна правна защита на вашите права и законни интереси  и търсите добър адвокат в София по гражданско право или процесуален представител в региона може да разчитате на професионалистите  в нашия екип .

Как да избера подходящ адвокат в София?  Може ли да ми препоръчате добър юрист в София, който да защити моите права? Колко ще ми струва да наема адвокат?
Все въпроси, които си задаваме преди да се обърнем към даден професионалист или тръгнем да търсим такъв в интернет пространството. В тази статия ще се опитаме да обърнем внимание на услугите, които ние предлагаме. Цените в повечето случаи са минималните определени за това от закона. Ето и повечето правни консултации и услуги, които ние предоставяме на своите клиенти в гр.София и областта:

– Гражданско-правни въпроси,
– Изготвяне проекти  на нотариални актове, както и различни видове пълномощни,
– Оформяне текстове на удостоверения, на нотариални покани и други видове покани за доброволно изпълнение на задължения,
– Работим съвместно с нотариални кантори  и оказваме съдействие и представителство на своите клиенти в сделки и охранителни процеси  пред нотариус;
– Даваме правни консултации при сключването на различни видове сделки и изготвяне на договори;
– Подготвяме документите и осигураваме тяхното представяне в Търговския регистър при регистрация, преобразуване и прекратяване на търговски дружества, еднолични търговци, кооперации, както и на  граждански дружества и юридически лица с нестопанска цел – фондации, сдружения, партии пред съответния съд;
– Осигуряваме абонаментно правно обслужване на корпоративни клиенти и физически лица;
– Предоставяме консултации в изпълнителното производство по изваждане на изпълнителен лист и заповедното производство;
– Осигуряваме процесуално представителство пред съда по искови производства пред всички инстанции и арбитраж  и правна защита в производството по принудително изпълнение.