Извънсъдебно разрешаване на спорове

ENGLISH     Português

Медиацията е най-лесния и безболезнен начин за извънсъдебно разрешаване на спорове между две или повече страни чрез посредничеството на медиатор.