Адвокатска кантора Даниела Големанова Какво представлява медиацията

Какво представлява медиацията

ENGLISH     Português

Медиацията е доброволна процедура за извънсъдебно разрешаване на спорове, при която медиатор, подпомага спорещите страни сами и по своя воля да постигнат споразумение изгодно и за двете страни.